Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych

Historia oraz stosunki międzynarodowe w XX i XXI wieku

„Historia oraz stosunki międzynarodowe w XX i XXI wieku” to cykl seminariów naukowych przeznaczonych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i prowadzeniem badań na temat różnych aspektów dwudziestowiecznej historii oraz stosunków międzynarodowych. Każde z nich odnosi się do wybranej problematyki związanej z tematem przewodnim cyklu.

Dotychczas odbyły się następujące seminaria:

1. "Konflikty międzynarodowe w XX i XXI wieku oraz sposoby ich rozwiązywania" (w dniu 31 maja 2021 r.)

2. "Wartości i interesy w dyplomacji" (w dniu 21 kwietnia 2022 r.).

Trzecie seminarium pt. "Represje oraz inne formy łamania praw człowieka - historia i współczesność" odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorem jest Wydział Historyczny – Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.