Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych

Opis Katedry

Pracownicy katedry prowadzą interdyscyplinarne badania historyczne i politologiczne w zakresie historii Polski oraz stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku. Obejmują one bogate spektrum tematyczne począwszy od mniejszości białoruskiej w II RP, historii więziennictwa w II RP i PRL, załóg hitlerowskich obozów koncentracyjnych, polskiej myśli zachodniej, emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, parlamentaryzmu i prawa PRL. Ważny element stanowią badania dotyczące historii Jugosławii i stosunków polsko-jugosłowiańskich, państw niemieckojęzycznych i relacji polsko-niemieckich, jak również narracji historycznych w stosunkach międzynarodowych.

Pracownicy katedry współpracują z wieloma instytucjami naukowymi i partycypują w upowszechnianiu tematyki badawczej. Szczególne znaczenie posiada wieloletnia współpraca z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie w ramach projektu badawczego „Polska i Jugosławia w XX wieku”.