Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych

Polska i Jugosławia w XX wieku

Projekt badawczy realizowany z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie.

W 2013 r. pracownicy Wydziału Historycznego (wówczas Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nawiązali nieformalne kontakty z Instytutem Historii Współczesnej (Institut za savremenu istoriju – ISI) w Belgradzie. Po rozpoznaniu i analizie stanu badań dotyczących historii Polski i Jugosławii oraz preferencji i możliwości badawczych podjęto decyzję o realizacji wspólnego projektu badawczego „Polska i Jugosławia w XX wieku”. Została ona zaakceptowana przez dyrekcje obu placówek, co zaowocowało podpisaniem w 2013 r. roku umowy między Instytutami. W 2017 r. renegocjowano warunki umowy, którą parafowali: JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny i Dyrektor ISI prof. Momčilo Pavlović.

W projekcie badawczym, ze względu na jego szerokie i interdyscyplinarne spektrum tematyczne, uczestniczą naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz państw bałkańskich (Chorwacji, Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny). Prezentacja wyników odbywa się corocznie, na przemian w Bydgoszczy i w Belgradzie. Efekty tych spotkań odzwierciedlają prace zbiorowe. Ze strony polskiej współpracę nadzorują: prof. Andrzej Zaćmiński i dr Paweł Wawryszuk, zaś serbskiej: prof. Momčilo Pavlović (od września 2019 r. dr Bojan Dymitrijević)  i mgr Nebojša Stambolija.

Więcej informacji na temat książek, które ukazały się w ramach projektu, znajduje się na stronie WYDAWNICTWA UKW.