Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych

Publikacje

Baza Dorobku Naukowego Pracowników UKW

Szczegółowe informacje o publikacjach pracowników Katedry znajdują się w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników UKW pod poniższym linkiem (wyszukiwanie według nazwiska autora):

http://bibliografia.ukw.edu.pl/

prof. dr hab. Andrzej Zaćmiński

ORCID

dr hab. Helena Głogowska, prof. uczelni

ORCID

dr hab. Aleksander Lasik, prof. uczelni

ORCID

dr Krzysztof Garczewski

ORCID

dr Paweł Wawryszuk

ORCID